ဆရာဝန်များသို့မေးမြန်းပါ

မိမိသိလိုသော အကြောင်းအရာကို

Image Description
Image Description
Care Diary Medical Team

COVID-19 ၏အဖြစ်များသောရောဂါလက္ခဏာ တွေကိုပြောပြပေးစေလိုပါတယ်